FDAO... "Giá trị đích thực"

FDAO... "Giá trị đích thực"

Tìm hiểu FDAO

NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG FDAO

Tiến độ và lộ trình xây dựng FDAO

⚙Tiến độ xây dựng dự án công nghệ siêu trí tuệ nhân tạo {F.D.A.O}

• Việt Nam:
🌸Năm 2021: Nhận diện và định vị thương hiệu FDAO ra mắt cộng đồng Việt.
🌸Năm 2022: Xây dựng và mở rộng mạng lưới trạm/thẻ phục vụ hệ sinh thái cộng đồng FDAO.
🌸Năm 2023: IPO + FDC
🌸Năm 2024: Hoàn thiện và phát triển FDC
🌸Năm 2025: Toà điều hành FDAO KINGDOM 39 tầng tại Hải Phòng.
• Quốc tế:
🌸Năm 2026: international business 
🌸Năm 2027: international business 
🌸Năm 2028: international business
🌸Năm 2029: international business
🌸Năm 2030: Toàn cầu hoá FDAO

       Là 1 dự án công nghệ siêu trí tuệ nhân tạo với số vốn huy động cộng đồng đầu tư lên đến 2 tỷ USD được xây dựng và hoàn thiện trong 10 năm từ 2021-2030 trên nền tảng toàn cầu hóa kết nối các nền kinh tế trên khắp thế giới về thương mại, đầu tư, lao động, ngân hàng, dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người _ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝐹𝐷𝐴𝑂

DỰ ÁN FDAO 2021-2030
DỰ ÁN FDAO 2021-2030