FDAO... "Giá trị đích thực"

FDAO... "Giá trị đích thực"

Tìm hiểu FDAO

Thu nhập thụ động và lợi nhuận kép an toàn với dự án FDAO

QUỸ MỞ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN FDAO

MÔ HÌNH THU NHẬP THỤ ĐỘNG TẠI FDAO
MÔ HÌNH THU NHẬP THỤ ĐỘNG TẠI FDAO

• Quỹ mở dự án FDAO được quản lý chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của Quỹ luôn phân tích kỹ lưỡng, sâu rộng các công ty, các ngành và tình hình thị trường trước khi tiến hành đầu tư.

• Lợi nhuận đầu tư trực tiếp và gián tiếp cộng thêm các giá trị khác lên đến 72%/năm.

.• Quý khách có thể rút vốn đã đầu tư vào Quỹ mở khi hết chu kỳ tại FDAO Group bất ký lúc nào. Quỹ có trách nhiệm mua lại tất cả với giá được phát hành giao dịch.

Hợp đồng đầu tư 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ FDAO ONLINE

I. KHÁI NIỆM CHUNG- "Tiền gửi đầu tư Online": là hình thức gửi tiền thông qua các phương tiện công nghệ hiện đại như Internet banking, mobile banking để chuyển tiền từ tài khoản Quý nhà đầu tư sang tài khoản của FDAO Group có kỳ hạn.

- "Ngày đăng ký: là ngày khách hàng thực hiện thao tác đăng ký mở Tài khoản uỷ thác Tiền đầu tư tới FDAO Group.

II. QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM "TIỀN ĐẦU TƯ ONLINE"

1. Quy định về mở/đăng ký tài khoản "Tiền đầu tư Online"

- Thông qua Internet Banking/Mobile Banking, khách hàng chuyển tiền từ tài khoản Tiền cá nhân sang tài khoản quỹ đầu tư FDAO Group.

- Khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền đầu tư tại FDAO Group theo hình thức uỷ thác đầu tư, khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua Internet Banking hoặc Mobile Banking, sau khi đăng nhập vào hệ thống và cung cấp các thông tin sau: Tài khoản, kỳ hạn, số tiền gửi, tài khoản đáo hạn và chọn chỉ dẫn đến hạn.

- Tiền gửi đầu tư Online được mở ngay tại thời điểm khách hàng hoàn tất các bước đăng ký mở trên hệ thống quỹ mở FDAO Group. Sau khi khách hàng mở thành công Tài khoản đầu tư, FDAO Group sẽ gửi thông báo về Tài khoản đầu tư của khách hàng qua địa chỉ Email và hiển thị thông tin tài khoản tiền đầu tư gửi có kỳ hạn”.

- Khách hàng có thể nhận các thông tin về Tài khoản Tiền gửi đầu tư Online (số tài khoản, số tiền, kỳ hạn, ngày gửi, ngày đến hạn, lãi suất…) thông qua mail & sms hoặc trực tiếp đến các điểm giao dịch của FDAO Group để được hỗ trợ.

2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

- Tất cả khách hàng cá nhân có đăng ký sử dụng dịch vụ quỹ đầu tư mở của FDAO Group.

- Tên sản phẩm: "Quỹ đầu tư mở FDAO Group"

3. Đặc điểm sản phẩm:- Tiền gửi đầu tư chỉ có thể được sử dụng để chuyển tiền từ Tiền gửi đầu tư Online (bao gồm tiền gốc và/hoặc tiền lãi) sang Tài khoản quỹ FDAO Group của khách hàng hoặc ngược lại.

- Kỳ hạn: 12, 24, 36, 48, 60 tháng...

- Loại tiền: VNĐ

- Mức tiền gửi tối thiểu: 500.000.000 VNĐ.

- Mức tiền gửi tối đa: 50.000.000.000 VNĐ.

4. Lãi suất của Tiền gửi đầu tư Quỹ mở FDAO Group:

- Biểu lãi suất sản phẩm Tiền gửi đầu tư được FDAO Group quy định theo từng thời kỳ.

- Lãi suất được quy định trên cơ sở tháng (30 ngày) hoặc năm (365 ngày).

5. Quy định về phương thức tính lãi và phương thức thanh toán:

a. Tính lãi theo các trường hợp sau:

- Mở vào trước thời điểm xử lý giao dịch cuối ngày của Quỹ mở FDAO Group (vào ngày, giờ làm việc): Ngày bắt đầu tính lãi là ngày làm việc đó.

- Mở vào thời điểm xử lý giao dịch cuối ngày của Quỹ FDAO Group: Ngày bắt đầu tính lãi là ngày xử lý giao dịch, nếu giao dịch hoàn thành sau bước chuyển đổi ngày giao dịch của hệ thống thì sẽ là ngày làm việc tiếp theo.

- Mở vào ngày nghỉ, ngày lễ: Ngày bắt đầu tính lãi là ngày làm việc tiếp theo.

- Số ngày tính lãi sẽ được tính từ ngày bắt đầu tính lãi đến ngày đến hạn hoặc ngày khách hàng thực hiện tất toán tiền đầu tư.

- Ngày đến hạn được xác định dựa trên ngày tiền gửi tiền đầu tư bắt đầu được tính lãi. Số tiền lãi của khách hàng được tính như sau:

+ Đối với khoảng thời gian trong kỳ hạn mà tiền gửi  đầu tư đã duy trì (áp dụng cho cả trường hợp khách hàng gửi 1 kỳ hoặc nhiều kỳ bằng cách lựa chọn phương thức tự động quay vòng khi đáo hạn), khách hàng được hưởng lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn đăng ký; với khoảng thời gian chưa tròn kỳ sẽ không được rút và không được hưởng lãi suất.

b. Phương thức thanh toán:

- Phương thức trả lãi: lãi được trả một lần vào cuối tháng, cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán.

- Phương thức rút gốc: rút toàn bộ gốc khi hết chu kỳ đầu tư hoặc có thể rút cả gốc lẫn lãi giảm dần chia đều  sau khi đầu tư được quá 50% chu kỳ.

- Phương thức đáo hạn: Vào ngày đến hạn, tiền đầu tư của khách hàng sẽ được đáo hạn theo các hình thức khách hàng lựa chọn khi gửi tiền như sau:

+ Lãi nhập gốc và tự động gia hạn theo kỳ hạn ban đầu với lãi suất của sản phẩm tại thời điểm gia hạn.

+ Lãi được trả vào tài khoản thanh toán cho khách hàng, gốc tự động gia hạn theo kỳ hạn ban đầu với lãi suất của sản phẩm tại thời điểm gia hạn.

+ Lãi và gốc được trả vào tài khoản thanh toán cho khách hàng.

6. Quy định về tất toán tài khoản "Quỹ đầu tư FDAO Group"- FDAO Group tất toán tài khoản tiền gửi đầu tư Online của khách hàng theo quy định của Quỹ mở FDAO Group.

+ Tất toán đúng hạn: Đúng hạn, hệ thống của FDAO Group sẽ tự động tất toán Tài khoản Tiền gửi đầu tư của khách hàng theo hình thức trả lãi mà khách hàng đã chọn ngay khi mở.

+ Tất toán trước hạn: Khách hàng tất toán Tài khoản Tiền đầu tư khi đã đủ hoặc vượt quá 50% thời gian đầu tư theo kỳ. 

7. Trách nhiệm của khách hàng và của FDAO Group:

a. Trách nhiệm của khách hàng

- Cam kết đã đọc, hiểu và thực hiện đẩy đủ các quy định của sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ/giấy tờ (nếu có) mà khách hàng cung cấp.

- Bảo vệ thông tin tài khoản, giao dịch của cá nhân để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch tiền gửi đầu tư Online. Chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng tài khoản tiền đầu tư do lỗi của mình.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của FDAO Group.

- Chi trả đẩy đủ gốc, lãi tiền gửi đầu tư của khách hàng theo quy định

- Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến giao dịch  tiền đầu tư và đảm bảo an toàn các khoản tiền gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản tiền đầu tư của khách hàng do lỗi của hệ thống FDAO Group.

- Thực hiện đúng các quy định của sản phẩm và quy định của pháp luật có liên quan.

8. Quy định khác:

- Khách hàng được sử dụng tài khoản tiền đầu tư quỹ mở FDAO Group để sử dụng tại các nền tảng thuộc FDAO Group.

- Tài khoản Tiền đầu tư và tài khoản tiền thanh toán phải cùng đứng tên một người.

- Không áp dụng đối với tài khoản Tiền đầu tư thanh toán đồng sở hữu.

🌕 TÔI ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ, ĐỒNG Ý VÀ CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA SẢN PHẨM "ĐẦU TƯ QUỸ MỞ CHUNG TAY XÂY DỰNG DỰ ÁN FDAO".